Plzeňský kraj ke dni 28.2.2021 ukončil realizaci projektu Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+

13. července 2021 10:26, aktualizováno 16. července 2021 15:43, Ing. Antonín Procházka


Popis a cíle projektu:

Projekt zajistil a podpořil:

  • Implementaci a zavedení jednotného výměnného formátu XML pro prvky technické mapy. Plzeňský kraj nyní umí přijímat a vydávat data v novém výměnném formátu DTM.
  • Byla zavedena nová funkcionalita pro správu a údržbu dat technické infrastruktury. Pomocí této komponenty provádí Plzeňský kraj zapracovávání geodeticky zaměřených přípojek inženýrských sítí do DTM. Rovněž počítáme se službou pro menší obce, s pomocí se zapracováním geodetických zaměření inženýrských sítí v jejich majetku. Např. veřejné osvětlení, vodovody či kanalizace.
  • Byla dodána komponenta pro pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPD) v jednotné digitální podobě v DMVS PK.
  • Byla provedena rozsáhlá transformace mapových archivů digitální technické mapy a jejich verifikace a konsolidace vytvořením jednotného skladu s daty povrchové situace v datovém fondu digitální technické mapy, která jsou v souladu se skutečným (aktuálním) stavem v území Plzeňského kraje.
  • Byly též dodány a aktualizovány příslušné provozní dokumentace a směrnice pro pořizování, předávání a aktualizace dat projektu.


Konečné výdaje:

Prokazatelné celkové způsobilé výdaje projektu činily 23.564.926,75 Kč vč. DPH. Spolufinancování bylo rozloženo tak, že 85 % způsobilých výdajů bylo proplaceno z prostředků EU v rámci 26. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu a 5 % z prostředků státního rozpočtu. Kofinancování ve výši 10 % způsobilých výdajů zajistil příjemce podpory, tedy Plzeňský kraj.

Užívání dat a služeb projektu:

Výstup projektu je určen pro uživatele z řad organizací veřejné správy a samosprávy (centrální úřady, města a obce, odborná veřejnost - geodeti, projektanti a správci dat veřejné infrastruktury). Data ovšem využívají přes geodety a projektanty nepřímo i všichni stavebníci, kteří stavějí v území, kde byla pořízena data projektu a obce mají zároveň vydanou vyhlášku o vedení digitální technické mapy. Data projektu jsou rovněž zveřejněna pomocí webových mapových kompozic a webových mapových služeb.