Plzeňský kraj připravil v novém roce 3 dotační tituly, které podporují ekologické vytápění v domácnostech

28. ledna 2022 09:50, aktualizováno 19. dubna 2023 16:27, Ing. Lucie Hájková

Plzeňský kraj prodloužil podávání předžádostí do dotačního titulu „Předžádost - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ do 31. 3. 2022 nebo do vyčerpání předběžné alokace ve výši 270 mil. Kč. Nyní je v tomto titulu podáno 736 předžádostí za 91,2 mil. Kč. Tento dotační titul je zaměřen na rodiny s nižšími příjmy. Základním kritériem pro určení, kdo může podat předžádost, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně. Po vyhlášení přesného znění podmínek ze strany Ministerstva životního prostředí, Plzeňský kraj připraví finální dotační program, do kterého budou elektronicky podané předžádosti automaticky přesunuty.


Plzeňský kraj vyhlásil příjem žádostí do tzv. zásobníku, dle pravidel 3. vlny kotlíkových dotací. Od 7. 3. 2022 od 8:00 hodin bude možné podat si elektronicky žádost do dotačního titulu „Zásobník - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/3". Pro tuto výzvu je alokováno pouze 5 mil. Kč a prvním krokem je elektronické podání žádosti do aplikace eDotace a následně odeslání písemných příloh do 10 pracovních dnů.
Příjem žádostí do dotačního titulu „Zásobník - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/3" byl ukončen již 7. 3. 2022 po vyčerpání alokace 5 mil. Kč.
Novinkou pro žadatele je dotační program „Akumulační nádrže I.“, který podporuje dodatečnou instalaci akumulační nádrže u kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako hlavní zdroj tepla vytápění v rodinném domě, a splňuje 3., 4., 5. emisní třídu. Připojením akumulační nádrže o min. objemu 55 l/kW dojde k snížení spotřeby paliva a tím i ušetření nákladů na vytápění. O dotaci může zažádat majitel rodinného domu od 1. 3. 2022 od 8:00 hodin do vyčerpání finanční alokace 2 mil. Kč a získat dotaci v max. výši 30 000 Kč, za předpokladu že nečerpal dotaci v předchozích dotačních programech. Cílem předmětného dotačního programu je zajistit ekologičtější vytápění u dalších domácností v Plzeňském kraji.