Plzeňský kraj pomůže krajským nemocnicím s předfinancováním projektů

obrazek
25. května 2022 08:51, Ing. Helena Frintová

Celkem 150 miliony korun pomůže Plzeňský kraj s částečným předfinancováním projektů čtyř krajských akutních nemocnic, a to Domažlické, Klatovské, Rokycanské a Stodské nemocnice. Rozhodla o tom rada kraje na svém posledním jednání. „Tato výpomoc s předfinancováním projektů, na které nemocnice získaly peníze v rámci 98. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu prioritní osy 6: REACT-EU, bude provedena formou poskytnutí návratných finančních výpomocí, tedy jakousi návratnou půjčkou, kterou nemocnice kraji vrátí do konce roku 2024,“ říká náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

„Schválí-li tuto formu částečné finanční výpomoci krajským nemocnicím zastupitelstvo kraje na svém červnovém jednání, stane se tak poprvé od doby, kdy Plzeňský kraj převzal správu nemocnic pod svá křídla. Díky dobrému hospodaření v loňském a letošním roce si může částečné předfinancování projektů směřujících k modernizaci krajských nemocnic dovolit a usnadnit jim tím realizaci jejich záměrů. Je to dobrá pomoc, protože už jsou na projekty vyhlášena výběrová řízení a po jejich skončení s nimi mohou nemocnice začít,“ komentoval rozhodnutí rady kraje náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký.

Doplnil, že jde o projekty, které nevyžadují vydání stavebního povolení, tudíž nehrozí komplikace s případným protahováním správních lhůt. Výjimkou jsou pouze stavební úpravy virologické laboratoře v Klatovské nemocnici, ale v tomto případě půjde o pořízení přístrojového vybavení, případně IT podporu, která je na toto vybavení navázána.

Pro Domažlickou nemocnici rada kraje schválila částečnou návratnou finanční výpomoc ve výši 44 milionů korun, Klatovské nemocnici 50 milionů korun, Rokycanské nemocnici 22 milionů korun a Stodské nemocnici 34 milionů korun. Lhůtu pro vrácení finanční výpomoci mají nemocnice stanovenu do 31. 12. 2024.
„Všechny projekty těchto nemocnic, které budou ze strany kraje formou návratné finanční výpomoci podpořeny, byly schváleny k financování Ministerstvem pro místní rozvoj a jejich celkové výdaje představují 438 milionů korun,“ doplnil náměstek hejtmana Pavel Hais.

Budou využity na modernizaci stávajícího vybavení a pořízení nových přístrojů, které nemocnice dosud neměly – jako je: technika pro operační sály, přístroje pro intenzivní péči, endoskopické vybavení, přístroje zobrazovacích metod, ale i navazující IT vybavení nebo související stavební úpravy. Program financuje nemocnicím projekty až do sta procent uznatelných výdajů.

98. výzva „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“, je zaměřena podporu rozvoje a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů – JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště. Tuto výzvu vyhlásilo MMR 15. 04. 2021.