Plzeňský kraj podpoří přípravu inovačních projektů 10 miliony korun

obrazek
06. února 2024 08:44, aktualizováno 10:44, Ing. Helena Frintová

Plzeňský kraj spouští nový dotační program na podporu přípravy strategických projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Podpořeno bude až dvacet projektů, které významně přispějí k rozvoji inovačního ekosystému v kraji.

„Máme velkou radost, že Plzeňský kraj uvolnil významnou částku ve výši deseti milionů korun na podporu projektů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Podpora se zaměří na přípravu opravdu strategických projektových záměrů, které jsou v souladu s Regionální inovační strategií Plzeňského kraje. Cílem je podpořit regionální žadatele, aby mohli připravit kvalitní žádosti o podporu do relevantní výzvy vhodného mezinárodního, národního nebo regionálního programu nebo rozpracovali projekty tak, aby byly připraveny k realizaci z jiných finančních zdrojů,“ prozradil Jan Přibáň, vedoucí Odboru fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje. „Příprava strategických projektů je velmi finančně i časově náročná, řada potenciálních žadatelů se tak v minulosti do mnoha projektů nepustila. A právě to tento dotační titul řeší, protože poskytne finance již na přípravu projektů, ne až na jejich realizaci, jak bývá obvyklé,“ doplnil J. Přibáň.

O dotační titul na přípravu strategických projektů RIS3 Plzeňského kraje se mohou ucházet výzkumné organizace i ostatní právnické osoby. V případě, že jejich žádost uspěje, mohou získat dotaci ve výši až 500 000 Kč. Dotace je poskytována ve výši max. 85 % celkových způsobilých nákladů projektu. Jednotlivé projekty bude posuzovat Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje s pomocí externích odborných hodnotitelů. Podpořený projekt by měl významně přispět k naplnění alespoň jedné z pěti klíčových oblastí změn definovaných v Regionální inovační strategii Plzeňského kraje, a to Lidské zdroje pro výzkum vývoj a inovace (VaVaI), Prostředí pro VaVaI, Kapacity výzkumu a vývoje, Inovace a Marketing VaVaI.

„Příjem žádostí bude probíhat průběžně až do vyčerpání alokace programu, a to od 5. 2. 2024 do 31. 3. 2025 prostřednictvím systému eDotace,“ upozornil J. Přibáň. Před jejich podáním je však třeba je konzultovat s developery z Regionální rozvojové agentury Plzeňská agentury z hlediska strategičnosti a jejich souladu s RIS3 strategií Plzeňského kraje. Kontakty a více informací naleznete zde.

Odborným garantem dotačního programu je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Dotační program je realizován v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III, financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Kontakt média:
Ing. Petra Ježková, referent odd. fondů a programů Evropské unie
+420 377 195 778, +420 777 353 669, petra.jezkova@plzensky-kraj.cz