Plzeňský kraj má vizi vzdělávání pro rok 2035

obrazek
02. dubna 2020 10:29, aktualizováno 03. srpna 2020 07:42, Ing. Danuše Jedličková
„Poznávej! Inspiruj! Propojuj!“ je nové motto, které vzniklo v souvislosti s tvorbou vize Plzeňského kraje v oblasti vzdělávání v roce 2035. Tato iniciativa se zrodila v rámci diskuse na Pracovní skupině Vzdělávání pro území Plzeňského kraje, díky které byla vytvořena dočasná platforma Vize 2035, jež se od února do září 2019 pravidelně scházela a pracovala na podobě dokumentu Vize vzdělávání v Plzeňském kraji v roce 2035.

Do tvorby vize bylo zapojeno téměř 40 aktérů ze vzdělávání, jako jsou např. zástupci zřizovatelů škol, zástupci jednotlivých typů škol, zástupci hospodářských komor, zástupci klíčových zaměstnavatelů apod. Jednání platformy probíhala pod vedením facilitátora diskuse, který celý proces moderoval.

Výstupem je formulace vize, se kterou bude dále pracováno ve strategických dokumentech kraje. Vize má inspirovat a propojovat aktéry ve vzdělávání v Plzeňském kraji, posilovat důvěru mezi nimi a motivovat je k dosahování společných cílů a posilování společných hodnot v oblasti vzdělávání i nad rámec jejich zákonných povinností.

„Výstupy by měly vést ke zlepšení řízení škol, k rozvoji kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Vizí do budoucna není střední školy rušit ani slučovat. Důležitá je podpora technického vzdělávání, motivace žáků ZŠ ke studiu technických oborů, ale i rozvoj poradenství a celoživotního učení“, uvedla Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu.

„Vážím si zapojení velkého počtu aktérů do tvorby Vize 2035 a podnětné diskuse na jednotlivých jednáních platformy“, dodává Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje.

Platforma Vize 2035 byla součástí Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje (KAP), který se zaměřuje na nastavení funkčního systému akčního plánování zejména v oblasti středoškolského vzdělávání v Plzeňském kraji. Dokument Vize 2035 byl projednán na Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, jeho finální podobu pak schválila Pracovní skupina Vzdělávání pro území Plzeňského kraje a následně také Rada Plzeňského kraje dne 24. 2. 2020 usnesením č. 4510/20. Plné znění Vize 2035 naleznete v příloze.

Soubory ke stažení