Plzeňský kraj bude hostil národní kolo Středoškolské odborné činnosti

obrazek
16. června 2022 14:29, Mgr. Ludmila Novotná

V polovině června 2023 bude Plzeňský kraj hostit národní (celostátní) kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Naváže tak na úspěšné pořadatelství z roku 2014. Bude se jednat již o 45. ročník této soutěže. Na organizaci se bude podílet tým pracovníků z Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 společně s OŠMS KÚPK. Toto gymnázium je už historicky pověřeno organizací krajských kol SOČ a současně zajišťuje podzimní semináře pro začínající autory SOČ. Věříme, že se žáci Vašich škol do soutěže zapojí a budou tak reprezentovat nejen svou školu, ale také Plzeňský kraj. Do Plzně se v červnu sjede 290 nejúspěšnějších žáků a dalších 90 porotců z celé České republiky.

Z letošního národního kola, které proběhlo ve dnech 10. až 12. 6. 2022 v Kutné Hoře, si zástupci našeho kraje dováží první místo v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, a to díky Alžbětě Křivohlavé z Gymnázia Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (název práce: Dva klatovské opisy Domine ad adjuvandum me festina Šimona Brixiho a jejich doba), a třetí místo v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie. Práci s názvem Pikto (aplikaci pro žáky s poruchou autistického spektra) vytvořili žáci Střední školy informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200G Jan Tůma a Dominik Plecitý. Gratulujeme. Tým Plzeňského kraje tvořilo 15 nejúspěšnějších žáků z krajského kola SOČ.

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie SOČ se začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si vybere každý, ať studuje na kterémkoli typu střední školy. Pokud se žáci v SOČ umístí na předních místech, mají otevřené dveře k dalšímu studiu (přijetí bez přijímacích zkoušek na VŠ) a pro řadu z nich se stane SOČ startem budoucí vědecké kariéry. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Žáci v ní prokazují zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkouší obhajovat práci před odbornou porotou. Rozvíjí tak i své prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců.

Soutěžní obory:
1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie
5. Geologie a geografie
6. Zdravotnictví
7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
8. Ochrana a tvorba životního prostředí
9. Strojírenství, hutnictví a doprava
10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
11. Stavebnictví, architektura a design interiérů
12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
13. Ekonomika a řízení
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
16. Historie
17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
18. Informatika

Více o soutěži zde.

Fotografie ze 44. ročníku naleznete v příloze.


Galerie