Plzeňský kraj

Statistika zemědělských podnikatelů k 31. 12. 2021

Statistické údaje o počtech vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 31. 12. 2021

Statistika zemědělských podnikatelů k 31. 12. 2022

Statistické údaje o počtech vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 31. 12. 2022