Plzeňský kraj

Statistika zemědělských podnikatelů k 31. 12. 2020

Statistické údaje o počtech vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 31. 12. 2020

Statistika zemědělských podnikatelů k 30. 06. 2019

Přehled o počtech vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 30. 06. 2019

Statistika zemědělských podnikatelů k 31. 12. 2019

Statistické údaje o počtech vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 31. 12. 2019

Statistika zemědělských podnikatelů k 31. 12. 2018

Přehled o počtech vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 31. 12. 2018

Statistika zemědělských podnikatelů k 30. 06. 2018

Přehled o počtech vydaných osvědčení zemědělského podnikatele k 30. 6. 2018