Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - informace

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - přehled aktualizací

Přehled aktualizací PRVK PK...

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Plzeňský kraj v samostatné působnosti zajistil v souladu s ust. § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů, zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území (dále jen „PRVKPK“) a jeho schválení - Usnesením ZPK č. 52/05 ze dne 22. 02. 2005...