Pedagogové středních škol se zabývali problematikou nadaných žáků

obrazek
06. ledna 2022 09:31, Ing. Danuše Jedličková

Mají nadaní žáci problémy ve škole? Jaká jsou jejich specifika, společné či odlišné projevy? To vše se se mohli zástupci středních škol dozvědět na semináři "Je problematika nadaných žáků na SŠ problém?", jehož hlavní lektorkou byla doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. z Ostravské univerzity.


To, že nadaní žáci jsou v našich školách přítomni je zcela jisté. Bohužel vzhledem k tomu, že jich "není tolik" jako žáků tzv. většinové žákovské populace, bývají často a neprávem opomíjeni. Není to však jen kvůli jejich malému počtu, ale také kvůli mýtům a chybným předpokladům, které o nadaných jedincích ve společnosti kolují.

Přednáška posluchačům nabídla průřez problematikou nadaných jedinců v historii a dnes, typologii nadaných, modely nadání či typologii inteligence. Neopomnělo se na specifika a potřeby žáků s nadáním. Hovořilo se také o problémech, se kterými nadané děti bojují, a následně bylo upozorněno na časté chyby, kterých se mohou pedagogové dopouštět.

V rámci semináře byly velmi poutavým způsobem předány praktické rady a příklady, jak s nadanými jedinci efektivně a smysluplně komunikovat.

Seminář zaznamenal velice kladné ohlasy. Jedna z účastnic uvedla, že téma bylo přesně zacílené na postup a identifikaci nadaných žáků a na práci s nimi. Líbilo se jí nespočet příkladů z praxe, které věrohodně podpoří teorii. Mnoho učitelů také uvedlo, že ve třídě nadaného žáka mají a seminář jim umožnil lépe pochopit jeho chování a zaměřit se na cílený rozvoj jeho nadání.

Seminář se uskutečnil 30. 8. 2021 a byl pořádán v rámci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000156 ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky.