Památkově chráněné území

Údaje

Památkově chráněné území:
Planá u Mariánských Lázní
Rejstříkové číslo:
84487
Vyhlášeno:
Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb.
Typ zóny:
městská památková zóna
Obec:
Planá

Popis zóny

Hranice památkové zóny začíná na p.č. 3548/3, sleduje komunikaci p.č. 3542/13, na křižovatce přechází komunikaci a pokračuje severním směrem, dále přechází silnici č. II/200, po hranicích p.č. 1010/1, 1017/2, 1017/1 a 1018, po západní straně ulice Pohraniční stráže a přechází ulici za křižovatkou na severní stranu Revoluční ulice a vede k p.č. 339. Podél hřbitova, komunikace p.č. 337/3 a 3689 směřuje k jihu. Pokračuje k východu po hranicích p.č. 312/1, 563, 313, 232/2, 321, 225/2, 327/11 a 215/2. Přechází Smetanovu ulici a postupuje do ulice Dvořákovy, kterou lemuje při jižní straně a přechází ji u p.č. 716, vede Tepelskou ulicí a prochází k p.č. 3842/1 a po její hranici pokračuje až po východní stranu p.č. 208/2, podél ní vede do Bezdružické ulice. Ulici přechází a pokračuje po hranicích p.č. 449, 186, 183, 443, 441 a 440 k Plzeňské ulici, podél ní vede k jihu; přechází ji a pokračuje při jižní hranici p.č. 171, 170, 168, 166, 165, 164, 163, 162/1, 162/2, 160, 159/1, 159/2 až k východní straně Havlíčkovy ulice, při hranici p.č. 145/3, 145/1, 3848, 148, 149/1, lemuje východní a jižní stranu Slovenské ulice, pravý břeh Plánského potoka, Tachovskou ulici, přechází křižovatku a postupuje podél státní silnice p.č. 3570 a po hranici p.č. 1294/2 a p.č. 1294/8 vede k p.č. 3548/3, kde se hranice uzavírá.

Výpis památek v památkově chráněném území

Památka 
Obec 
Část obce 
Rejstříkové číslo 
fara PlanáPlaná18788 /4-1842 ...X
hotel Černý medvěd PlanáPlaná100628 /0000 ...X
kaple sv. Jana Nepomuckého PlanáPlaná37539 /4-1873 ...X
kostel Nanebevzetí Panny Marie PlanáPlaná18056 /4-1841 ...X
kostel sv. Petra a Pavla PlanáPlaná25200 /4-1840 ...X
kříž PlanáPlaná22714 /4-1875 ...X
městské opevnění PlanáPlaná29025 /4-1839 ...X
městský dům PlanáPlaná30608 /4-1851 ...X
městský dům PlanáPlaná36343 /4-1864 ...X
městský dům PlanáPlaná33558 /4-1846 ...X
městský dům PlanáPlaná34465 /4-1848 ...X
městský dům PlanáPlaná34911 /4-1861 ...X
městský dům PlanáPlaná46857 /4-1844 ...X
městský dům PlanáPlaná28931 /4-1855 ...X
městský dům PlanáPlaná33388 /4-1859 ...X
městský důmPlanáPlaná35039 /4-1850 ...X
městský dům PlanáPlaná31168 /4-3560 ...X
městský dům PlanáPlaná31985 /4-1857 ...X
městský dům PlanáPlaná37202 /4-1852 ...X
městský dům PlanáPlaná15460 /4-1858 ...X
městský dům PlanáPlaná16147 /4-1853 ...X
městský dům PlanáPlaná18960 /4-1845 ...X
městský dům PlanáPlaná20422 /4-1863 ...X
městský dům PlanáPlaná20848 /4-1856 ...X
městský dům PlanáPlaná20996 /4-1862 ...X
     
Strana 1 z 2 (35 položek)Předchozí12Další