Pačejov získal ocenění v soutěži „Vesnice ERDV 2020“

obrazek
13. května 2021 13:34, aktualizováno 13:39, Mgr. René Zeithaml

Obec Pačejov z Plzeňského kraje získala ve druhém ročníku soutěže „Vesnice ERDV 2020" čestné uznání za pestrý společenský a sociální život s rozmanitými aktivitami a s oblíbenými automobilovými závody. Cenu starostovi Pačejova Janu Vavřičkovi předala 12. května 2021 členka Prezídia Evropského regionu Dunaj – Vltava a radní Plzeňského kraje Marcela Krejsová.

V rámci soutěže „Vesnice ERDV 2020" spolufinancované z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika se představují nejlepší obce na území Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV).

Cílem soutěže je představení úspěšných příkladů z praxe v oblasti celkového rozvoje obcí a oživení center, v oblasti společenského života a mezigeneračního soužití nebo v oblasti zajištění kvalitního života a bezpečnosti pro obyvatele. Příklady jsou velmi různorodé. Od opatření k zatraktivnění centra vesnice, opatření k zabránění vyprázdnění budov, aktivit pro soužití mezi generacemi, inovativní nabídky v oblasti mobility, po strategie bezpečnosti na dopravních komunikacích, opatření k osvětlení veřejných prostorů a další. Také digitalizace může především ve venkovských regionech zlepšit či usnadnit nabídku obce v oblasti samosprávy, zajištění nabídky potravin a služeb, ve zdravotnictví, v pečovatelských službách, ve vzdělávání či v mobilitě. Soutěž je reakcí na situaci v menších obcích, které čelí současným problémům, jako je např. odliv obyvatel a stárnutí občanů.

Každý partnerský region nominoval do soutěže jednu obec do tří tisíc obyvatel. Hodnotila se originalita (inovativnost aktivit v lokálním, národním a evropském měřítku), míra zapojení občanů (od pasivního informování obyvatel obce, přes konzultace, spolupráci s obyvateli až po spolurozhodování a převzetí vlastní odpovědnosti za aktivity v obci), udržitelný rozvoj (zhodnocení aktivit z pohledu všech tří pilířů udržitelnosti - environmentální, ekonomický a sociální) a využití digitálních technologií a opatření ke zlepšení digitální infrastruktury.

Na slavnostním vyhlášení vítězů 27. dubna 2021, které vzhledem ke koronavirové situaci proběhlo online prostřednictvím živého vysílání, byly prezentovány úspěšné příklady obcí a osobně v krátkém rozhovoru byli představeni starostka a starostové. Záznam akce je ke zhlédnutí ZDE.

Vítězem se stala dolnorakouská obec Groβschönau, která se zaměřuje na životní prostředí, změnu klimatu a elektromobilitu a udržitelnost.

Hornorakouská obec Kollerschlag získala čestné uznání pro sportovní obec s inovativním start-upem a velmi pokročilou digitalizací (Topothékou).

Obec Třeštice z kraje Vysočina získala ocenění za malou obec s dlouhou tradicí, službami pro mladé lidi a dobrou spoluprací s podnikateli.

Jihočeská obec Borová Lada byla oceněna za komplexní opatření k zamezení odchodu mladých lidí z oblasti nacházející se v národním parku.

Obci Pačejov z Plzeňského kraje bylo uděleno čestné uznání za pestrý společenský a sociální život s rozmanitými aktivitami a s oblíbenými automobilovými závody.

Obec Fuchsmühl z Horní Falce převzala ocenění za silný komunitní a asociační systém s tržnicí s hlavním zaměřením na ochranu životního prostředí.

Čestné uznání za pěstování chmele, aktivní spolkový život a digitalizací dat pro oblastní správu putovalo do obce Kirchdorf v Dolní Bavorsku.