Oznámení - zveřejnění návrhu Národního plánu povodí Labe/Dunaje, Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe/Dunaje a Plánů dílčích povodí

obrazek
15. prosince 2020 10:13, Ing. Milan Janko

Podle § 25 vodního zákona se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám:

• návrhy Národních plánů povodí Labe/Dunaje,
• návrhy Plánů pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe/Dunaje,
• návrh Plánu dílčího povodí Horní Vltavy,
• návrh Plánu dílčího povodí Berounky,
• návrh Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe,
• návrh Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje.


Celé znění Oznámení je k dispozici v příloze níže:


Soubory ke stažení