Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Změna kategorií chované drůbeže na farmě Myslív u Všerub”

obrazek
23. září 2022 12:56, Ing. Ivana Vojtajová

Na základě ust. § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, oznamuje veřejnosti vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení doručovaného veřejnou vyhláškou k záměru „Změna kategorií chované drůbeže na farmě Myslív u Všerub“.
Výše uvedené rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení je pro veřejnost k nahlédnutí na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí, (III. patro, kanc. č. 338) od 23. 9. 2022 do 10. 10. 2022 ve zveřejněné pracovní době.
Do textové části rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v informačním systému EIA na stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/EIA) pod kódem PLK1997.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení