Oznámení o svolání 21. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje

26. března 2020 Ing. Bc. Tomáš Krásný

V souladu s § 42 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, informujeme o svolání 21. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na 06. 04. 2020 od 10.00 hod. prostředky komunikace na dálku.

Program:

1. Schválení předfinancování a kofinancování silniční stavby (projektu) „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ a navýšení NFV - Ing. Pavel Čížek.  

2. Poskytnutí účelové dotace dopravcům a obcím na částečné pokrytí nákladů souvisejících s pořízením ochranných chemických prostředků a pomůcek a služeb spojených s dezinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech VD k ochraně a prevenci proti viru COVID - 19 - Ing. Pavel Čížek.


Podle usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 274 o přijetí krizového opatření je účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti tímto vyloučena.

Plný text oznámení níže v příloze:


Soubory ke stažení