Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Porodna prasnic Vítání“

obrazek
04. srpna 2022 12:25, Ing. Ivana Vojtajová

Oznámení

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, že dne 29. 7. 2022 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu vydané dne 30. 6. 2022 pod č.j. PK-ŽP/9902/22.
Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 4 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Porodna prasnic Vítání“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost INTEGRO a.s., se sídlem Kladruby 81, 338 08 Zbiroh, s přiděleným IČO 45349461.
Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, oddělení IPPC a EIA, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň (3. patro, č. dveří 338) ve zveřejněné pracovní době.
Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.


Soubory ke stažení