Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 32 integrovaného povolení pro zařízení "Energetika"

obrazek
02. srpna 2022 11:01, Mgr. Jaroslav Nálevka

Oznámení


Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, že dne 28. 7. 2022 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu č.j.: PK-ŽP/8957/22 ze dne 12. 7. 2022.

Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 32 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Energetika“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost Plzeňská teplárenská, a.s., IČO: 49 79 04 80.

Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout ve zveřejněné pracovní době na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, č.dv. 337). Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.


Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

podepsáno elektronicky

Originální text naleznete v příloze tohoto článku.


Soubory ke stažení