Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 10 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Černošín" dle zákona č. 76/2002 Sb.

obrazek
12. dubna 2021 16:45, Ing. Jan Beneš

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), že dne 10. 4. 2021 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu č. j.: PK-ŽP/5581/21 ze dne 25. 3. 2021.

Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 10 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Skládka odpadů Černošín“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost EKODEPON s. r. o., IČO: 49 79 09 27, se sídlem Lažany 36, Černošín, 349 01 Stříbro.

Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout ve zveřejněné pracovní době na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona o integrované prevenci není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.

Soubory ke stažení