Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro výkrm jatečních prasat Kokořov“

obrazek
22. února 2021 11:54, Ing. Ivana Vojtajová

Oznámení
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, že dne 16. 2. 2021 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu vydané dne 29. 1. 2021 pod č.j. PK-ŽP/2452/21.
Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 5 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Farma pro výkrm jatečních prasat Kokořov“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost ANIMO Žatec, a.s., se sídlem Lišany 33, 440 01 Louny, s přiděleným IČO 00044628.
Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, oddělení IPPC a EIA, Škroupova 18, 306 13 Plzeň (3. patro, č. dveří 338) ve zveřejněné pracovní době.
Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.


Soubory ke stažení