Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení pro zařízení "Povrchová úprava kovových dílů (kataforézní lakování"

obrazek
23. září 2022 10:04, Mgr. Jaroslav Nálevka

Oznámení


Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 76/2002 Sb.“), že dne 16. 9. 2022 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu č.j.: PK-ŽP/11323/22 ze dne 26. 8. 2022.


Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 1 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. pro zařízení „Povrchová úprava kovových dílů (kataforézní lakování)“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost MAGNA Seating Pilsen, s.r.o., IČO: 26 35 40 63.


Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout ve zveřejněné pracovní době na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, č. dv. 337). Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.


Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA


podepsáno elektronicky

Originální text tohoto dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení