Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Závod výkrmu kuřat Čertovka“

obrazek
19. září 2022 13:05, Ing. Ivana Vojtajová

Oznámení
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, že dne 13. 9. 2022 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu vydané dne 12. 8. 2022 pod č.j. PK-ŽP/12040/22.
Uvedeným rozhodnutím bylo vydáno rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení podle § 13 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Závod výkrmu kuřat Čertovka“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost Lubská zemědělská, a.s., se sídlem Na Šíji 257, Luby, 339 01 Klatovy, s přiděleným IČO 25245571.
Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, oddělení IPPC a EIA, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň (3. patro, č. dveří 338) ve zveřejněné pracovní době.
Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení