Oznámení konání dobrovolné dražby - Dražební vyhláška č. 11386

05. února 2020 Miloslava Procházková


DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 11386
o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby
vydaná dle § 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

Touto vyhláškou oznamujeme konání dobrovolné veřejné dražby věcí nemovitých vlastníka Plzeňského kraje, IČO: 70890366, se sídlem Plzeň, Škroupova 1760/18, PSČ 301 00, zastoupeného náměstkyní hejtmana JUDr. Marcelou Krejsovou.

mezi:
dražebníkem:
REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., IČO: 26 33 10 04
se sídlem v Plzni, Šafaříkovy sady 2455/5, PSČ 301 00
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13762
zastoupená jednatelem Mgr. Šárkou Pubcovou,
koncesní listina č.j. 3546/01 vydaná dne 30. 07. 2001, změna – č.j. Zm. 11195/06 ze dne 18. 12. 2006
tel./fax. 377 22 67 67, 377 23 69 47, e-mail.: info@pubec.cz, web: www.pubec.cz 

a navrhovatelem:
Plzeňský kraj, IČO: 70890366
se sídlem Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň
zastoupený náměstkyní hejtmana JUDr. Marcelou Krejsovou, na základě Plné moci ze dne 30. 11. 2016

Předmětem dražby je soubor těchto nemovitých věcí:
- pozemku – stavební parcely č. St. 1836, jehož součástí je stavba č.p. 465,
- pozemku – stavební parcely č. St. 1837, jehož součástí je stavba č.p. 464,
- pozemku – stavební parcely č. St. 1838/1, jehož součástí je stavba bez čp/če,
- pozemku – stavební parcely č. St. 1839, jehož součástí je stavba bez čp/če,
- pozemku – stavební parcely č. St. 1840, jehož součástí je stavba bez čp/če,
- pozemku – stavební parcely č. St. 1841, jehož součástí je stavba bez čp/če,
- pozemku – stavební parcely č. St. 1842, jehož součástí je stavba bez čp/če,
- pozemku – stavební parcely č. St. 1843, jehož součástí je stavba bez čp/če,
- pozemku – stavební parcely č. St. 1844, jehož součástí je stavba bez čp/če,
- pozemku – stavební parcely č. St. 1845, jehož součástí je stavba bez čp/če,
- pozemku – stavební parcely č. St. 1846, jehož součástí je stavba bez čp/če,
- pozemku – stavební parcely č. St. 2218, na pozemku stojí stavba bez čp/če, bez LV,
- pozemku – stavební parcely č. St. 2219, na pozemku stojí stavba bez čp/če, bez LV,
- pozemku – stavební parcely č. St. 2220, na pozemku stojí stavba stavba bez č.p./č.e., bez LV,
- pozemku – stavební parcely č. St. 2221, jehož součástí je stavba bez čp/če,
- pozemku – stavební parcely č. St. 2222, jehož součástí je stavba bez čp/če,
- pozemku – pozemkové parcely č. 2830/4,
- pozemku – pozemkové parcely č. 2830/5,
- pozemku – pozemkové parcely č. 2830/6,
- pozemku – pozemkové parcely č. 2830/7,
- pozemku – pozemkové parcely č. 2830/9,                                                                                                                                                                                                            - pozemku – pozemkové parcely č. 2830/10,
- pozemku – pozemkové parcely č. 2830/12,
- pozemku – pozemkové parcely č. 2830/15,
- pozemku – pozemkové parcely č. 2830/16,
- pozemku – pozemkové parcely č. 2830/18,
- pozemku – pozemkové parcely č. 2830/19,
- pozemku – pozemkové parcely č. 2830/20,
- pozemku – pozemkové parcely č. 2830/21,
- pozemku – pozemkové parcely č. 2845/21,
- pozemku – pozemkové parcely č. 2845/22
vše v obci Klatovy, v katastrálním území Klatovy, část obce Klatovy II. Nemovitosti jsou zapsány Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrálním pracovištěm Klatovy, na listu vlastnictví č. 9072, se všemi součástmi a příslušenstvím.

OSTATNÍ PODROBNOSTI DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY - místo, datum, čas zahájení, popis a stav předmětu dražby,, práva a závazky, cena předmětu dražby, nejnižší podání a minimální příhoz, dražební jistota, způsob a lhůta k úhradě ceny dosažené vydražením, datum a čas konání prohlídky předmětu dražby aj. - JSOU UVEDENY V  DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE, KTERÁ JE V PŘÍLOZE.
Soubory ke stažení