Oznámení dle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách

obrazek
11. března 2021 08:42, Lucie Šimicová
Plzeňský kraj
se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366
zastoupený: Ing. Pavlem Čížkem, náměstkem hejtmanky pro oblast dopravy

jako objednatel a příslušný orgán zveřejňuje:

• v souladu s ustanovením § 19 odstavce 2 písm. a) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, oznámení o identifikačních údajích dopravce, s nímž má být uzavřena smlouva způsobem dle § 18 citovaného zákona: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČO: 25620886, DIČ: CZ25620886, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 55481, dne 4. listopadu 1997.

• v souladu s ustanovením § 19 odstavce 2 písm. b) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, oznámení o počtu kilometrů za rok: předpoklad 13 tis. km.

• v souladu s ustanovením § 19 odstavce 2 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, oznámení o předpokládaném rozsahu veřejných služeb: provoz linky a spojů dle přílohy č. 1 v předpokládaném rozsahu 13 tis. km ročně.

Soubory ke stažení