Ovzduší

Časový plán Plzeňského kraje k provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad

Podle § 9 zákona č.201/2012 sb., o ochraně ovzduší, v případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený v příloze tohoto zákona, zpracuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušným krajským úřadem a krajem Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO).

Jak správně topit a ušetřit

Se začínající topnou sezónou je potřeba nejen zkontrolovat technický stav kotle, ale je také důležité zamyslet se na tím, jak správně a hospodárně topit. Ministerstvo životního prostředí vydalo brožurku „Jak správně topit a ušetřit“.

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ03

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen "zákon o ovzduší"), vydalo v měsíci lednu 2021 v souladu s požadavky přílohy č.5 zákona o ovzduší "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ 03" (PZKO)...

Zpřístupnění informací podle zákona o ochraně ovzduší

Informace dle zákona o ochraně ovzduší jsou zveřejněny v tabulce aplikace KEVIS.