Osvětová akce podpořila vzácného sýčka

obrazek
02. května 2024 16:26, Ing. Jiří Vlček

V Lipnici u Spáleného Poříčí se v sobotu 27. dubna konala osvětová akce pro veřejnost na podporu vzácné sovy sýčka obecného Athene noctua v Plzeňském kraji. Zajímavé dopoledne připravil realizační tým projektu: „Ochrana sýčka obecného (Athene noctua) v česko-bavorském pohraničí“ financovaného z Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně. Cílem mezinárodního projektu, jehož je Plzeňský kraj významným partnerem je ochrana poslední volně žijící populace sýčka obecného v Plzeňském kraji, vytvoření nové populace sýčků na obou stranách hranice metodou vhodně nastavené repatriace a řada výzkumných úkolů, souvisejících s praktickou ochranou sýčků. Vedoucím partnerem je ČZU v Praze, mimo Plzeňského kraje je dalším českým partnerem Český svaz ochránců ve Spáleném Poříčí, na bavorské straně je partnerem LBV Cham.


V kulise krásného jarního počasí byla od 14 hod do 17 hod především pro děti připravena soutěž v kreslení o nejhezčího sýčka, znalostní soutěž o sýčkovi na několika panelech rozestavěných na návsi, zkouška znalostí při určování různých lebek, peří, či maket ptáků. U stánku České zemědělské univerzity mohl každý vyzkoušet, jak se sledují ptáci pomocí krátkovlnné vysílačky, pracovníci ČSOP Spálené Poříčí ochotně vysvětlili, jak se sýčci chovají v přírodě, čím jsou výjimeční, jak vypadá taková správná hnízdní budka, a předvedli, jak se sýčci ozývají. Zoolog Krajského úřadu Plzeňského kraje seznámil návštěvníky s dosavadními výsledky projektu navracení sýčků zpět do naší přírody v promítané prezentaci, zakončené krátkým video dokumentem. Obec Lipnice nebyla vybrána náhodou, jedná se o jedno z míst kolem Spáleného Poříčí, kde jsou sýčci, díky spolupráci s velmi vstřícnými majiteli vhodných objektů, již několik let vypouštěni a pečlivě monitorováni. Několik vypuštěných ptáků zde v okolí již opakovaně hnízdí ve volné přírodě. Celá akce byla pečlivě připravena především také zásluhou pracovníků Zoologické a botanické zahrady města Plzně, která je nepostradatelným partnerem při projektu na záchranu sýčka obecného, ale i při dalších projektech ochrany živočichů a rostlin české přírody. ZOO Plzeň, Plzeňský kraj a ČSOP Spálené Poříčí věnovali také hodnotné ceny pro nejlepší soutěžící sobotního odpoledne. O dobrou náladu cca 100 účastníků akce Nesýčkuj a přijď“, se zasloužil také nemalou měrou spolek dobrovolných hasičů Lipnice, který týmu poskytnul zázemí ve svém areálu a postaral se o občerstvení všeho druhu.

Závěrem požádali členové týmu všechny zúčastněné o spolupráci při zjišťování možného dalšího výskytu sýčků ve svém okolí, vysvětlili jak je možné jim pomoci přežít, např. zabezpečením různých technických pastí, kde sýčci i další ptáci často umírají.

Pokud máte i vy zájem této vzácné sově pomoci, či získat další informace, obraťte se na následující kontakty, kde můžete hlásit také veškeré informace o pozorování sýčků
WhatsApp: Athene Noctua Interreg CZ
e mail: porici@ekocentrum, jiri.vlcek@plzensky-kraj.cz
 


Galerie