Organizace ZP

Svaz tělesně postižených v ČR

Zkratka: STP v ČR Sídlo organizace: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín Telefon: 606 342 879 Web: www.svaztp.cz Předseda celostátní organizace: Helena Klasnová

Občanské sdružení Ty a Já

Zkratka: O.s. Ty a Já Sídlo organizace: Resslova 14, 301 00 Plzeň Telefon: 776 488 008 Web: www.sdruzenityaja.cz Předseda organizace: Jitka Malafová

Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň

Zkratka: SKH Meteor Plzeň Sídlo organizace: Bzenecká 14, Plzeň 323 00 Telefon: 737 535 083 Web: www.skhmeteorplzen.wz.cz Předseda organizace: Martin Černý

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky

Zkratka: NIPI ČR Sídlo organizace: Havlíčkova 4481/44, Jihlava, PSČ 586 01 Telefon: 731 485 767 Web: www.nipi.cz Předseda celostátní organizace: Barbora Bendová

Svaz postižených civilizačními chorobami V ČR

Zkratka: SPCCH v ČR Sídlo organizace: Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 – Karlín Telefon: 224 812 225 Web: http://civilky.cz/o-nas/ Ředitel ústředního Centra služeb SPCCH: Mgr. Ivana Šamalová