Organizace ZP

Svaz tělesně postižených v ČR

Zkratka: STP v ČR Sídlo organizace: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín Telefon: 606 342 879 Web: www.svaztp.cz Předseda celostátní organizace: Helena Klasnová

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Zkratka: SPMP Sídlo organizace: Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 – Karlín Telefon: 221 890 436 Web: www.spmpcr.cz místopředsedkyně občanského sdružení: Mgr. Ivana Ambrosová

Svaz postižených civilizačními chorobami V ČR

Zkratka: SPCCH v ČR Sídlo organizace: Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 – Karlín Telefon: 224 812 225 Web: http://civilky.cz/o-nas/ Ředitel ústředního Centra služeb SPCCH: Mgr. Ivana Šamalová

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zkratka: SNN v ČR Sídlo organizace: Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8 – Karlín Telefon: 224 816 829, 223 004 852 Web: www.snncr.cz Prezidentka: Mgr. Šárka Prokopiusová

Sportovní klub vozíčkářů Klatovy

Zkratka: SKV Klatovy Sídlo organizace: Šmilovského 668, 340 22 Nýrsko Telefon: 776 229 488 Web: http://vozickarikt.wz.cz/ Předseda organizace: Miloš Kalousek