Organizace ZP

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě

Zkratka: SPHCH Sídlo organizace: Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové Telefon: 723 349 327 Web: www.huntington.cz Předseda celostátní organizace: PharmDr. Zdeňka Vondráčková

Cestovní klub KID (klub invalidních dobrodruhů)

Zkratka: CK KID Sídlo klubovny: U Jam 23, 311 00 Plzeň 1 Telefon: 728 553 526 Web: www.ckkid.cz Předseda klubu: PhDr. Miroslav Valina

Plzeňská unie neslyšících

Zkratka: PUN Sídlo organizace: Palackého náměstí 3, 301 00 Plzeň Telefon: 377 421 124 Web: www.pun.cz Předseda organizace: Jaroslava Říhová

Společnost Parkinson, z. s.

Sídlo organizace: Volyňská 20, 100 00 Praha 10 Telefon: 272 739 222W eb: http://www.spolecnost-parkinson.cz/ E-mail: kancelar@spolecnost-parkinson.cz Předsedkyně: Zdislava Freund

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zkratka: SNN v ČR Sídlo organizace: Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8 – Karlín Telefon: 224 816 829, 223 004 852 Web: www.snncr.cz Prezidentka: Mgr. Šárka Prokopiusová