Organizace ZP

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky

Zkratka: NIPI ČR Sídlo organizace: Havlíčkova 4481/44, Jihlava, PSČ 586 01 Telefon: 731 485 767 Web: www.nipi.cz Předseda celostátní organizace: Barbora Bendová

Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň

Zkratka: SKH Meteor Plzeň Sídlo organizace: Bzenecká 14, Plzeň 323 00 Telefon: 737 535 083 Web: www.skhmeteorplzen.wz.cz Předseda organizace: Martin Černý

Občanské sdružení Ty a Já

Zkratka: O.s. Ty a Já Sídlo organizace: Resslova 14, 301 00 Plzeň Telefon: 776 488 008 Web: www.sdruzenityaja.cz Předseda organizace: Jitka Malafová

Svaz zdravotně postižených - Šumava

Zkratka: SZP-Š Sídlo organizace: Vídeňská 9/4, 339 01 Klatovy Telefon/fax: 376 316 331 E-mail: szps.sumava@worldonline.cz Předseda organizace: Edmund Póč Telefon: 733 516 524

Svaz diabetiků ČR

Zkratka: SD ČR Sídlo organizace: Prvního pluku 174/8, 186 00 Praha 8 Telefon: Web: www.diabetes.cz Předseda celostátní organizace: Ing. Vladímír Horák