Oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (dále „NRPZS“)

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (dále „NRPZS“), který je v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZS“) součástí Národního zdravotnického informačního systému, byl zřízen podle § 127 v souladu s §§ 74 a 75 zákona o ZZS. Správcem NRPZS je ministerstvo zdravotnictví http://www.mzcr.cz/, které pověřilo správou jednotlivých částí další subjekty jako např. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky http://www.uzis.cz/ či Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické informační systémy http://www.ksrzis.cz/ ....