Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/22 Horažďovice

obrazek
21. dubna 2021 08:48, Ing. Oľga Říhová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/22 v obci Horažďovice, na území Plzeňského kraje, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci omezení uzavírkou (částečnou a úplnou) silnice I/22 (ul. Strakonická) v obci Horažďovice v úseku od železničního přejezdu – konec obce, ve směru Klatovy – Strakonice, Klatovy – Strakonice a označení objízdné trasy na silnici I/20 (ul. Plzeňská) a I/22 (ul. Strakonická) na území obce Horažďovice po hranice kraje a pokračuje na pozemní komunikací na území Jihočeského kraje (JK), za účelem realizace stavebních prací – opravy a rekonstrukce, v rámci akce „I/22 HORAŽĎOVICE – PRUTAH“, na základě návrhu společnosti ZNAKON, a.s., se sídlem 38601 Sousedovice 44, IČ 26018055, ze dne 15. 4. 2021,

v termínu:  od: nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy -   do: 31. prosince 2021.

Plné znění opatření viz příloha níže:


Soubory ke stažení