Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/22 Klatovy

obrazek
21. dubna 2021 08:46, Ing. Oľga Říhová

Stanovení přechodné  úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/22 (ul. Domažlická) obci Klatovy na území Plzeňského kraje, v místě cca v km 34,952 – 35,252 provozního staničení silnice I/22, z důvodu dodatečného povolení zvláštního užívání silnice I/22 (ul. Domažlická) v obci Klatovy, za účelem provedení stavebních prací – odstranění havárie na plynovodním řádu (ze dne 12. 4. 2021) a uvedení silnice I/22 do původního stavu (do 28. 5. 2021), na základě návrhu společnosti GASSPO, spol. s r.o., se sídlem Domažlická 210, 33901 Klatovy, IČ 45348774,

v termínu: od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy  -  do 28. 5. 2021.

Plné znění opatření viz příloha níže:


Soubory ke stažení