Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25.10.2021

obrazek
26. října 2021 08:36, Mgr. René Zeithaml

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření s platností od 1. listopadu 2021 o testování ve školách a dodržování rozestupů min. 1,5 m. Preventivní testování se bude ve školách provádět 1. listopadu a 8. listopadu 2021. Zároveň se ruší mimořádné opatření ze dne 22. srpna 2021, č.j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN.

Všem osobám od 1. listopadu 2021 do odvolání MZČR zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének a to ve vnitřních veřejných prostorech staveb.


Přesná znění těchto opatření najdete v příloze.

Soubory ke stažení