Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19.4.2021

obrazek
20. dubna 2021 10:08, aktualizováno 10:26, Mgr. René Zeithaml

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo dne 19. dubna 2021 s účinností od 21., 23., 24, popř. 26. dubna 2021 mimořádná opatření, kterými omezuje provoz škol a vysokých škol, stanovuje podmínky testování studentů na vysokých školách a stanovuje povinnost Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a ostatním zdravotním pojišťovnám pro účely záznamu do Informačního systému infekčních nemocí přiřadit k dané osobě informaci o plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění. 

 
Přesná znění těchto opatření najdete v příloze.

Soubory ke stažení