Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ode dne 12.4.2021

obrazek
12. dubna 2021 10:02, aktualizováno 20. dubna 2021 10:04, Mgr. René Zeithaml

Ministerstvo zdravotnictví České republiky s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání omezuje činnost obchodních nebo výrobních provozoven, provozoven služeb nebo provozu obchodního centra, tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, provozoven stravovacích služeb tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), zakazuje koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, zakazuje kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, omezuje poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb, zakazuje prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej, omezuje provoz provozoven stravovacích služeb, omezuje provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, omezuje činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5.000 m2, omezuje provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče, zakazuje spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, omezuje právo pokojně se shromažďovat a stanovuje následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor.

 
Přesné znění těchto opatření najdete v příloze.

Soubory ke stažení