Online výuka v Plzeňském kraji

obrazek
25. března 2020 14:32, aktualizováno 09. dubna 2020 12:00, Ing. Zuzana Švehlová

V souvislosti se současnými omezeními, kdy dochází ve školách k individualizovanému vzdálenému řízení výuky jednotlivými učiteli, zde uvádíme některé možnosti online výuky:


1. Škola online, bakaláři – pokud využíváte těchto platforem, tak je samozřejmě můžete využívat i nadále. Vzhledem k různým možnostem komunikace se žáky skrze tyto systémy (zadávání DÚ, poznámky k předmětu, vzkazy, ...), by v případě nejednotného postupu a zvyků různých učitelů, bylo nejlepším řešením sepsat všechny předměty včetně učitelů, kteří je učí a u nich uvést, jakým způsobem se žáky budou komunikovat a také zadávat úkoly, aby žáci nemuseli procházet jednotlivé možnosti a nehledali, kde se o úkolu dozví a kam mají odpovědět.

2. Google Classroom (Google Učebna) – nástroj služby G-Suite pro vzdělávání, který učitelům umožňuje rychle vytvářet a spravovat úkoly, efektivně poskytovat zpětnou vazbu a snadno komunikovat se žáky v rámci jednotlivých kurzů. Výhodou tohoto nástroje bezesporu je, že je přímo zamýšlený pro výuku a zároveň je propojený s dalšími nástroji od Googlu. Nástroj je zdarma a je nutné vlastnit účet od Googlu. Z hlediska přímé audiovizuální komunikace se studentem či studenty, v rámci služby G-Suite poslouží aplikace Hangouts.
Videozáznam – ukázka Google učebny (RNDr. Jitka Rambousková) https://www.youtube.com/watch?v=BQu660fBkYQ  
Obecné informace: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/19327/VIRTUALNI-UCEBNA-GOOGLE-CLASSROOM.html  

3. Office 365 (Aplikace Teams) – Pro vzdálenou výuku můžete využít nástroj Microsoft Teams, který je součástí zdarma dostupné sady Microsoft Office 365 A1 pro školy. Skrze Teams můžete dělat online hodiny s podporou školní tabule, sdílení pracovní plochy nebo prezentace s možností automatického nahrávání hodiny a jejího uložení. Mimo to je součástí Office 365 i úložiště souborů OneDrive, aplikace Office Online, nástroj Microsoft Forms pro tvorbu online písemek, které se samy opravují nebo aplikace OneNote pro elektronické přípravy do hodin. Službu Office 365 si můžete zdarma zajistit na www.office365proskoly.cz (celá registrace nezabere více jak 5 minut) nebo napište na skolstvi@microsoft.com, kde se Vás ujmou odborníci a poradí vám. Příručku k aplikaci Teams i ostatním naleznete na www.aka.ms/prirucky a případové studie z českých škol na využívání aplikací Teams a další najdete na http://www.skolanadalku.cz
Videotutoriál - Seznámení s aplikací Teams - https://youtu.be/J6FFqQW_3XM  

4. Kombinace využití cloudového úložiště a e-mailu – pro distanční řízení výuky, lze do jisté míry využívat i kombinaci již fungujícího školního e-mailu a cloudového úložiště (např. Google drive, OneDrive, či jiné). Důležité je v tomto směru využívat jen jednu platformu, na které se škola domluví (pokud ještě neexistuje). Zde mohou být systematicky ukládány a sdíleny výukové a testové materiály pro žáky. Elektronická komunikace učitel – žák (rodič) by měla probíhat, pokud je to technicky možné, výhradně ze školních e-mailových schránek. Koncepce zavedení těchto nástrojů je velmi individuální a vždy záleží na možnostech a návycích dané školy. Výhodou tohoto řešení je rychlost nasazení a jednoduchost. Pro malé školy dostačující. Naproti tomu nedává tak široké možnosti využití jako předchozí platformy.

5. Moodle – komplexní e-learningové prostředí pro výuku (virtuální učebna s možností vkládání studijních materiálů, úkolů, testů, včetně vyhodnocování, atd.). Portál je zdarma. Hodí se spíše na SŠ.
Ukázky prostředí: https://moodle.czu.cz, https://dl1.cuni.cz/, https://moodle-vyuka.cvut.cz/, https://phix.zcu.cz/moodle/  


Pro metodickou pomoc byla vytvořena databáze učitelů, kteří aktivně využívají v online vzdělávání nástroje Google nebo Microsoft a kteří jsou ochotni své zkušenosti sdílet. Kontaktní údaje jsou průběžně doplňovány:

Google:
Gymnázium Jar. Vrchlického, Klatovy
Mgr. Rudolf Salvetr: rsalvetr@gym-kt.cz; Google Classroom: sdílení materiálů, zadávání cvičebních úloh, zadávání slohových prací, Google Meet: skupinové konzultace, Google Formuláře, Kahoot ...
Mgr. Karel Dvořák: kdvorak@gym-kt.cz; Google Classroom: zadávání testů a dotazníků, Google formuláře
RNDr. Václav Skřivan, vskrivan@gym-kt.cz; Vytváření kurzů, přidávání materiálů, propojení s Google diskem a kalendářem, vytváření úkolů a testů, hodnocení ...
Mgr. Pavel Hladký, phladky@gym-kt.cz; Google nástroje, nastavení a správa systému

SOŠ a SOU Horšovský Týn
Mgr. Zdeňka Hudcová, hudcovaz@sos-souhtyn.cz; Google disk pro sdílení materiálů
Mgr. Barbora Lengálová, lengalova@sos-souhtyn.cz; Google Classroom: nastavení systému, založení tříd, zadávání materiálů, zpětná vazba a ověřování pochopení pomocí Google Forms, Quizizz, Kahoot ...

Gymnázium a SOŠ Rokycany
RNDr. Pavel Vlach vlach@gasos-ro.cz; Google Meet, Google Classroom: vytváření virtuální sborovny, diskuse učitelů, sdílení informací, dokumentů...
Ing. Lenka Likeová, likeova@gasos-ro.cz; Google Meet, Google Classroom: vytváření virtuální sborovny, diskuse učitelů, sdílení informací, dokumentů...

Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice
Mgr. Martina Svobodová; svobodova@gymdom.cz; Google Classroom, Google Meet, Kahoot, Quizizz    
Mgr. Blanka Zelenková; zelenkova@gymdom.cz; Google Hangouts - videokonference

Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Plzeň
Mgr. Eliška Čagánková, Dis.; cagankova@zdravka-plzen.cz Google Classroom - obecné nastavení systému, zadávání testů, zadávání a sdílení materiálů, vytváření úkolů

Základní škola Sušice
Mgr. Štěpánka Baierlová; sbaierlova@zssusice.cz; Google Classroom (práce v online učebně), synchronní výuka prostřednictvím Google Meet, sdílení materiálů, tipy pro synchronní i asynchronní výuku – online aktivity na zapojení žáků


Office 365:
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy
Ing. Karel Rejthar, pomoc365@sszpkt.cz; MS Teams, všeobecná podpora

VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň
Mgr. Pavel Anderle, anderle@spseplzen.cz ; MS Teams, všeobecná podpora

Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice
Mgr. Blanka Zelenková; zelenkova@gymdom.cz; Microsoft Whiteboard (aplikace, která umožní na dotykové obrazovce psát jako na tabuli)

Gymnázium a SOŠ, Plasy
Mgr. Daniela Hantová Helusová; helusova@gsplasy.cz; MS Teams, Outlook, Forms - správcovství aplikace pro celou organizaci
Bc. Václav Jícha; jicha@gsplasy.cz; MS Teams, MS OneDrive, MS Forms, MS Planner; Kahoot, Quizizz

SPŠ dopravní, Plzeň
Mgr. Robert Pecko; pecko@dopskopl.cz; MS Teams - vytvoření týmu a kanálů a jejich správa, videokonference, sdílení obrazovky, nastavení, Kahoot, Moodle
Mgr. Lukáš Feřt; fert@dopskopl.cz; MS Teams - obecné nastavení, zadávání a oprava testů, sdílení materiálů

Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Plzeň
Mgr. Markéta Kuchařová, DiS.; kucharova@zdravka-plzen.cz;  MS Teams, MS Forms - obecné nastavení systému, možnost videokonference, využití whiteboardu

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň
Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA; juza@kcvjs.cz; MS Teams - obecné nastavení systému, zadávání testů, procvičování; Skype


CtrlV.Tv:
Nástroj, který umožňuje učiteli sdílet online svoji plochu s ostatními žáky, nebo vytvářet výuková videa apod. Tato aplikace nevyžaduje žádné speciální technické zázemí - stačí pouze počítač s přístupem k internetu a případně mikrofon. Metodickou pomoc nabízí: Ing. Petr Vočadlo, Sportovní gymnázium, vocadlo@sgpilsen.cz