Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK

Dotační titul pro rok 2023

12. července 2023 15:48, Mgr. René Zeithaml

Tento dotační titul je zaměřen na řešení zejména nenadálých havarijních stavů a naléhavých potřeb obcí Plzeňského kraje.

O dotaci mohly požádat obce (městyse a města) Plzeňského kraje za účelem pořízení, technického zhodnocení, stavební úpravy a opravy majetku a technické infrastruktury.

Obce do 2 000 obyvatel mohly žádat kraj o dotaci až do výše 90 % celkových nákladů, obce nad 2 000 obyvatel o dotaci až do výše 70 % celkových nákladů. Minimální částka dotace byla stanovena na 50 tis. Kč, maximální výše dotace na 1 mil. Kč. V tomto dotačním titulu mohla obec podat pouze 1 žádost.

Celkem bylo Plzeňským krajem schváleno rozdělení dotací z DT Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2023 ve výši 20 mil. Kč.


Další podrobnosti k dotačnímu titulu najdete v aplikaci eDotace:   


Přehled schválených dotací najdete zde: