odboru Sociálních věcí

11. prosince 2017

Agenda romských poradců na obcích

Dle § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů plní obecní úřad obce s rozšířenou působností úkoly, které napomáhají výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

11. prosince 2017

Výkon sociální práce na obcích

Základní informace pro výkon sociální práce na obcích (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí).

03. listopadu 2017

Zprostředkování osvojení

Zprostředkování osvojení...

02. listopadu 2017

Zprostředkování náhradní rodinné péče

Zprostředkování náhradní rodinné péče formou pěstounské péče ...