odboru Sociálních věcí

Agenda romských poradců na obcích

Dle § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů plní obecní úřad obce s rozšířenou působností úkoly, které napomáhají výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

Výkon sociální práce na obcích

Zde najdete základní informace pro výkon sociální práce na obcích (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí).