Plzeňský kraj a město Plzeň se dohodli na společném tarifu

obrazek
29. března 2023 12:42, Ing. Helena Frintová

Od 1. dubna 2023 budou platit při využívání veřejné dopravy ve městě Plzni a v Plzeňském kraji shodné slevy ve výši 50 % ve veřejné dopravě nejen na předplatné jízdenky, ale také na jednotlivé jízdenky.

Sleva 50 % bude poskytnuta na základě nového Tarifu IDPK, který je cenově vstřícný vůči celé řadě kategorií cestujících - vůči mládeži (15 - 18 let), studentům (18 - 26 let), osobám, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, osobám, které jsou na mateřské či rodičovské dovolené, osobám, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána, osobám pobírající dávku v hmotné nouzi a seniorům, kteří dovršili věk 65 let.

Od 1. ledna 2018 byly zavedeny díky společnému postupu tehdejší RPK a RMP shodné slevy ve výši 50 % v Plzni i v Plzeňském kraji v případě předplatných jízdenek, sjednocení rozsahu slev u jednotlivých jízdenek dle Tarifu IDPK, cestujícím v uplynulých pěti letech velmi chybělo.
Proto nově zvolená Rada města Plzně a Rada Plzeňského kraje, ihned po komunálních volbách v říjnu 2022, schválily v listopadu 2022 záměr sjednotit rozsah slev jednotlivých jízdenek pro výše uvedené kategorie cestujících, vzhledem k tomu, že za přepravu po území města Plzně platili občané, kteří na území kraje mimo město měli slevu 50 %, dosud plnou cenu jízdenky. Rada města Plzně rozhodla, že od 1. dubna 2023 poskytne vybraným kategoriím cestujícím na území města Plzně nově slevu 50 %, na jednotlivé jízdenky, tj. ve stejném rozsahu jako Plzeňský kraj a pro občany starší 65 let, schválila bezplatnou přepravu po území města.

„Plzeňský kraj k 1. lednu 2023 zlevnil předplatné jízdenky pro vnější tarifní zóny pro všechny kategorie cestujících o cca 5 %, a díky dohodě s nově zvolenou Radou města Plzně bylo možné k 1. dubnu 2023 snížit také ceny jednotlivých jízdenek pro přepravu do Plzně,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek doplnil: „I po mírné úpravě cen plnocenných jízdenek, patří ceny jízdenek v Plzeňském kraji stále k nejlevnějším v celé ČR. Pro mne osobně je podstatné poskytnout při cestách do Plzně slevu těm mladým rodinám, kde mají žáky a studenty a také zlevnit přepravu veřejnou dopravou našim nejstarším spoluobčanům. Při přepravě do Plzně se zavedením nového Tarifu IDPK sníží cena jízdenek pro slevové kategorie cestujících o 8 až 9 korun,“ a dále dodává, že „Poskytnuté slevy jsou z hlediska dopadu do rozpočtu Plzeňského kraje kompenzovány jen mírným navýšením cen plnocenných jízdenek, například cena síťové jízdenky – pro sedm a více zón – byla zvýšena jen o 4 Kč ze 78 Kč na 82 Kč.“

První zásadní změnou od komunálních voleb v říjnu 2022 byl záměr Rady města Plzně poskytnout vybraným kategoriím cestujících pro přepravu na území města slevy ve stejném rozsahu (50 % plnocenného jízdného) jako Rada Plzeňského kraje a následné rozhodnutí rady o poskytnutí zlevněného jednotlivého jízdného v zóně 001 Plzeň pro mládež ve věku 15 až 18 let, studentům ve věku 18 až 26 let, osobám na mateřské nebo rodičovské dovolené, osobám v hmotné nouzi a válečným veteránům od 1. dubna 2023.

Pro seniory starší 65 let je klíčové rozhodnutí rady města Plzně o poskytnutí bezplatné přepravy od stejného data.

Všichni, kdo patří do kategorií cestujících s nárokem na slevu 50 %, kteří mají pro přepravu ve vozidle PMDP aktivován slevový zákaznický profil na Kartě či Virtuální kartě, si mohou od 1. dubna 2023 koupit pro přepravu v Plzni zlevněné jednotlivé jízdné. Za stejných podmínek si zlevněné jízdenky pro cesty so Plzně a zpět (se zlevněným jízdným pro zónu 001 Plzeň) mohou koupit nově také občané, kteří budou cestovat do Plzně z jiných obcí a měst Plzeňského kraje.

„Pokud si student ve věku 18 až 26 let koupí jízdenku do Plzně z vnější zóny nebo naopak či jízdenku z vnější zóny do vnější zóny s trasou přes Plzeň, bude mu sleva poskytnuta na základě předložení platného studentského průkazu nebo platného průkazu ISIC nebo na základěžákovského průkazu nebo platného identifikačního dokladu – to platí pro mládež, žáky a studenti ve věku 15 až 18 let,“ přiblížil možnost uplatnění slevy i na území města Plzně náměstek hejtmana Pavel Čížek.

„Z mého hlediska i z pohledu starších občanů města Plzně je nejpodstatnější ta změna Tarifu IDPK, která se týká občanů ve věku 65 až 70 let. Město Plzeň mělo až do komunálních voleb na podzim 2022, vůli poskytovat bezplatnou přepravu pouze občanům starších 70 let, a to pouze těm, kteří byli držiteli Plzeňské karty. Díky rozhodnutí nově zvolené rady města bude od 1. dubna 2023 bezplatná přeprava poskytována všem občanům starším 65 let s tím, že nárok mohou prokázat nejen pomocí Plzeňské karty, ale také na základě občanského průkazu či cestovního pasu. Město Plzeň tak vychází vstříc nejen svým starším občanům, ale také návštěvníkům z Plzeňského kraje, Česka, Evropy i celého světa,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Další změna Tarifu IDPK spočívá v tom, že osoby v hmotné nouzi budou mít, po předložení potvrzení z Úřadu práce, nárok na aktivaci zákaznického profilu a zlevněného předplatného, které jim bude poskytováno místo na období dosavadních maximálně 93 dnů, nově na období maximálně 125 dnů ode dne vydání rozhodnutí. Prodloužení doby časové platnosti je navrženo proto, že dávka v hmotné nouzi je vyplácena pouze po dobu 93 dnů, ale až po uplynutí dalších 30 dnů může osoba v hmotné nouzi požádat o novou dávku, respektive o nové zlevněné předplatné.


„Pro město Plzeň a jeho občany je podstatné, aby od 1. dubna poskytované slevy ve veřejné dopravě, na nichž se shodla rada města i rada kraje, vedly k tomu, že naši spoluobčané po při cestách po Plzni i při cestách z jiných obcí do Plzně raději vyžívali služeb veřejné dopravy než vlastních aut. Sníží se tím dopravní zátěž komunikací vedoucích do centra Plzně a zlepší se tím stav životního prostředí nás všech,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar a dodal že: „Ve vazbě na nový Tarif IDPK předloží Radě města Plzně návrh na snížení parkovacího poplatku na dvou záchytných parkovištích, kde je součástí poplatku i jízdenka na přepravu veřejnou dopravou po území města Plzně.“

Od 1. dubna 2023 dojde k mírné úpravě výše plnocenného jízdného pro první a druhou vnější tarifní zónu a ke změně ceny nepřestupné jednotlivé jízdenky na vzdálenost do 10 km pro všechny kategorie cestujících. V případě plnocenných jízdenek se jízdné navýší o 2 Kč, v případě zlevněného jízdného o 1 Kč. Výše plnocenného jízdného se v případě 1. zóny zvedne ze 12 Kč na 14 Kč, v případě 2. zóny z 10 Kč na 12 Kč. Výše zlevněného jízdného se v případě 1. zóny zvedne ze 6 Kč na 7 Kč, v případě 2. zóny z 5 Kč na 6 Kč. Jízdné pro třetí až šestou tarifní zónu zůstává beze změny, tj. ve stejné výši 10 Kč (zlevněné 5 Kč). Cena nepřestupné jízdenky se zvýší o 2 Kč z 12 Kč na 14 Kč, v případě zlevněné jízdenky ze 6 Kč na 7 Kč.

Mimo jiné se také prodlouží časová platnost jednotlivých přestupných jízdenek, které obsahují v rámci trasy přepravy vedou přes rozsáhlé území tarifní zóny 049 Zvíkovec, a to o 30 minut. Obdobná úprava platí od roku 2020 pro rozsáhlou tarifní zónu 053 Žihobce.
Mírně se mění také ceny všech typů jízdenek Turista Plzeňskem s časovou platností 24 hodin, a to o 10 Kč (u jednotlivce ze 130 Kč na 140 Kč). Ceny jízdenek Turista Plzeňskem a Bavorskem zůstávají beze změny (240 Kč pro jednotlivce).

Od začátku svého letošního provozu (tj. od konce května) bude nově linka 651 Furth im Wald – Domažlice – Čerchov – Waldmünchen zařazena do IDPK. Na vrchol Čerchova se tedy svezete s jízdenkou IDPK. Pro tarifní zónu Čerchov bylo Tarifem IDPK stanoveno základní jízdné ve výši 36 Kč. Na lince budou platit také jízdenky Turista Plzeňskem a Turista Plzeňskem a Bavorskem.

Od celostátních změn jízdních řádů v polovině června Plzeňský kraj předpokládá rozšíření území v Bavorsku, kde bude uznávána jízdenka Turista Plzeňskem a Bavorskem, a to již trvale bez sezónních omezení, která platila v roce 2022.

Celé znění nového Tarifu IDPK a podrobnější informace – včetně kalkulátoru cen. tj. porovnání cen jednotlivých a předplatných jízdenek s náklady na cestu autem – najdete na www.idpk.cz