Očkování proti TBC

Zajištění opatření zabraňující vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou na území na území Plzeňského kraje

dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, v platném znění,