Ochrana lesa

Doporučená opatření v ochraně lesa proti kůrovcům

Metodické doporučení Ministerstva zemědělství v ochraně lesa proti kůrovcům...