Ochrana lesa

Doporučená opatření v ochraně lesa proti kůrovcům

Metodické doporučení Ministerstva zemědělství v ochraně lesa proti kůrovcům...

Ochrana lesa proti lýkožroutu smrkovému

Informace pro vlastníky lesa z oblasti ochrany lesa proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus L.)...