Oblast životního prostředí

Pravidla pro poskytování finančních prostředků formou dotace na podporu včelařství v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2012

Cílem podpory je stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zvýšením opylovací služby rostlin.

Soutěž V přírodě s přírodou 2011

Výsledky soutěže „V přírodě s přírodou“ o nejlepší projekt letního tábora se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Dotace pro oblast ochrany vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou 2. kolo

Zastupitelstvo PK schválilo svým usnesení č. 864/11 ze dne 09.06.2011 druhé kolo dotací dle vyhlášených Pravidel pro poskytování finančních prostředků pro oblast ochrany vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Dotační program Zelené školní zahrady

Vyhlášení programu. Úplná pravidla a přihláška jsou uvedeny v příloze.

Vyhlášení soutěže V přírodě s přírodou

Vyhlášení soutěže o nejlepší projekt letního tábora se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.