Oblast školství, mládeže a sportu

Vyhlášení dotačního programu "Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4202/15 ze dne 14. 12. 2015 pravidla dotačního programu „Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016“...

Vyhlášení dotačního programu „Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji v roce 2016“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4202/15 ze dne 14. 12. 2015 dotační program „Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji v roce 2016“. Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 29. 02. 2016.

Dotační program "Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2010"

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program " Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2010". Dotační program je vyhlášen s cílem zvýšit motivaci žáků základních škol ke studiu technických oborů a poskytnout účelově finanční prostředky na podporu středních škol. Žádost o dotaci mohou podat střední školy zřizované Plzeňským krajem, které jsou vhodným způsobem vybaveny a jsou schopny poskytnout žákům základních škol, zejména 8. a 9. ročníků, přípravu pro studium technických oborů na středních školách v Plzeňském kraji. Prosíme o podporu tohoto programu.