Oblast právní a kontrolní

Právní výklady MŠMT ČR č. 1/2004

text aktualizovaný k právnímu stavu od 1. ledna 2005

V příloze přikládáme stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR týkající se problematiky stravování zaměstnanců škol a školských zařízení

V příloze ....

Doplňková činnost – hostinská činnost

Hostinská činnost – činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány.

Změny v oblasti školního stravování

Podle § 119 školského zákona v zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole nebo ve školském zařízení. Jedná se o hlavní činnost organizace..........