Oblast právní a kontrolní

Informace pro obce - vzorový dodatek ke zřizovací listině

Vzorový dodatek ke zřizovací listině

Sdělení MŠMT k problematice zkráceného studia

Zveřejňujeme následující sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR uveřejněné na webových stránkách MŠMT ČR dne 27. června 2005

Právní výklady MŠMT ČR č. 1/2005

Upozorňujeme na bod 14. Tvorba názvu právnické osoby vykovánající činnost školy nebo školského zařízení

Právní výklady MŠMT ČR č. 2 a 3/2004

text aktualizovaný k právnímu stavu od 1. ledna 2005

Informace pro obce - vymezení školských obvodů spádových škol

Informace pro obce - vymezení školských obvodů spádových škol v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)