Oblast kultury a památkové péče

Dotační program Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020 - vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4255/19 ze dne 09.12.2019 pravidla dotačního programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020“...

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 – poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019“...

Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2019 – poskytnutí dotace

Orgány Plzeňského kraje schválily svými usneseními poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ rok 2019...

Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019“...