Oblast kultury a památkové péče

Program podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020 – poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily svými usneseními poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020“.

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2020 – poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily svými usneseními poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci programů v oblasti památkové péče.

Úprava alokace finančních prostředků v průběžných dotačních programech v oblasti kultury a památkové péče

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4798/20 z 18.05.2020 schválila snížení alokací finančních prostředků v průběžných dotačních programech v oblasti kultury a památkové péče...

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2019 – poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci programů v oblasti památkové péče...

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2020 – vyhlášení pravidel

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4256/19 ze dne 09. 12. 2019 znění pravidel pro žadatele a příjemce dotací z dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2020 ...