Oblast kultury a památkové péče

Dotační program Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021 – vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 158/20 ze dne 14.12.2020 pravidla dotačního programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021“ (dále jen "Program").

Dotační program Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 – vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 158/20 ze dne 14.12.2020 Pravidla dotačního programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021“ (dále jen „Program“).

Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020 - poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily svými usneseními (usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4941/20 ze dne 22.06.2020, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1660/20 ze dne 07.09.2020) poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020“...

Dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2020 – poskytnutí dotací

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením č. 1658/20 ze dne 07.09.2020 poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2020....

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020 – poskytnutí dotací

Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4940/20 ze dne 22.06.2020 a usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1659/20 ze dne 7.9.2020 bylo schváleno poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020“...