Oblast kultury a památkové péče

Program podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 – poskytnutí dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 630/21 ze dne 26.04.2021 poskytnutí účelových neinvestičních dotací žadatelům v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021“.

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 – poskytnutí dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 629/21 ze dne 26.04.2021 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci programů v oblasti památkové péče "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje" a "Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje" (dále jen „programy“) pro rok 2021.

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 – vyhlášení pravidel

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 159/20 ze dne 14. 12. 2020 znění pravidel pro žadatele a příjemce dotací z dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2021 a vyhlašuje následující dotační programy Plzeňského kraje v oblasti památkové péče pro rok 2021.

Dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2021 – vyhlášení pravidel

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 159/20 ze dne 14. 12. 2020 znění pravidel pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2021.

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021 - vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 158/20 ze dne 14.12.2020 pravidla dotačního programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021“ (dále jen „program“).