Obecná metodika pro obce

Metodika pro zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků obecním úřadem

Metodika pro zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků obecním úřadem.

Základní orientační informace k GDPR

Základní orientační informace k GDPR

Metodika k systémové podjatosti

V příloze najdete metodickou pomůcku k § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kterou zpracoval odbor legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra České republiky

Úniky zvířat a volné pobíhání psů

Metodika pro obce týkající se úniků zvířat a volného pobíhání psů