NRZP ČR

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v Plzeňském kraji

19. září 2014 12:57, aktualizováno 17. ledna 2023 09:09, Mgr. René Zeithaml

Regionální pracoviště NRZP ČR pro Plzeňský kraj
Adresa: nám. Republiky 28, 301 00 Plzeň
Telefon: (+420) 377 224 879, 736 751 204
E-mail: plzen@nrzp.cz

Plzeňská krajská rada osob se zdravotním postižením
Předseda: PhDr. Miroslav Valina
Telefon: (+420) 728 553 526
E-mail: miroslav.valina@seznam.cz

Koordinátor: PhDr. Jana Petrová
Telefon: (+420) 736 751 204, 377 224 879
E-mail: plzen@nrzp.cz

Členské organizace:
  • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
  • Asociace muskulárních dystrofiků
  • Cestovní klub KID (klub invalidních dobrodruhů)
  • Český klub nedoslýchavých Help
  • Klub bechtěreviků
  • NIPI ČR - Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu
     a orientace
  • Občanské sdružení Ty a Já
  • Plzeňská unie neslyšících
  • Porozumění - Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň
  • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s
  • Společnost Parkinson, z.s..
  • Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě
  • Svaz diabetiků
  • Svaz neslyšících a nedoslýchavých
  • Svaz postižených civilizačními chorobami
  • Svaz tělesně postižených
  • Svaz zdravotně postižených Šumava
  • Roska Plzeň, regionální organizace UNIE Roska v ČR

Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj
Adresa: nám. Republiky 28, 301 00 Plzeň
Telefon: (+420) 736 751 204, 736 751 204
E-mail: poradnaplzen@nrzp.cz
• poskytuje odborné sociální poradenství osobám se zdravotním postižením, seniorům, rodičům dětí se zdravotní postižením, opatrovníkům osob zbavených či omezených v právní způsobilosti, rodinním příslušníkům uživatelů sociálních služeb, pečujícím osobám, dalším uživatelům sociálních služeb