Novela zákona o místních poplatcích - metodická pomůcka Ministerstva financí

obrazek
10. ledna 2024 10:56, Mgr. Irena Sinkulová

Zákonem č. 252/2023 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2024, byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, oddělení ekonomických analýz, sděluje, že Odbor 39 - Správní činnosti, Ministerstva financí, zpracovalo a na svých stránkách zveřejnilo "Metodickou pomůcku k procesní novele zákona o místních poplatcích" č..j. MF-36120/2023/3903-1. 

Předmětná novela zákona především upravuje proces stanovení místních poplatků.

Vzhledem k této skutečnosti Ministerstvo financí zpracovalo metodickou pomůcku obsahující vysvětlení jednotlivých novelizovaných ustanovení zákona o místních poplatcích a jejich vazbu na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ale rovněž zpracovalo příslušné vzory, které tvoří přílohu této metodické pomůcky.Metodickou pomůcku č.j. MF-36120/2023/3903-1 s přílohou naleznete v příloze tohoto článku na následujícím odkazu 

https://www.mfcr.cz/cs/dane-a-ucetnictvi/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/metodicka-doporuceni/2024/metodicka-pomucka-k-procesni-novele-zakona-o-mistn-54356

Soubory ke stažení